تجارت سم سنگ ماهی

نام این ماهی به دلیل شباهت ظاهری آن به سنگ است. روی قسمت پشت این ماهی ۱۳ باله تیغ مانند وجود دارد که زهر را از درون ۲ کیسه متصل به هر تیغه آزاد می کند. زهر این ماهی درد شدید همراه با شوک، فلج شدن و مرگ بافتی ایجاد می‌کند. این زهر به حدی دردناک است که گفته می‌شود قربانیان آن از شدت درد حاضر به قطع عضو آسیب دیده خود هستند.

این ماهی در آب‌های دریای عمان یافت می شود که عموماً زیر صخره ها زندگی می کند بعنوان سمی ترین ماهی در دنیا شناخته شده است.

كشف Paclitaxel یا تاکسول به عنوان یه کنترل کننده قوی درمان انواع سرطان-چندین گروه تحقیقاتی داروسازی را در دنیا برآن داشته که در میان گیاهان سمی روی تکسوسه ها تمرکز کنند تا بتوانند به منظور در مان سرطانهای مختلف یا به عنوان مواد اولیه  برای تولید ترکیبات نیمه سنتیک, مشتقات موثرتر Paclitaxel را جداسازي نمايند. در نتيجه، بيش از 400 دي ترپنوئيد از نوع تاکسان از گونه هاي مختلف Taxus جداسازي شده است که بسياري از آن ها داراي اثرات ضد سرطاني جالب هستند.

از ترکيبات مهم موجود در اين گياه مي توان به ترکيبات دي ترپنوئيدي، ترکيبات آلکالوئيدي، اسيد هاي گياهي، ترکيبات ليگناني، ترکيبات فنلي و … اشاره کرد. مهمترين ترکيبات اين گياه با اثرات دارويي به گروهي از ترکيبات دي ترپنوئيدي به نام تاکسوئيد تعلق دارند. يکي از اين ترکيبات تاکسول نام دارد که در حال حاضر به عنوان يکي از مهمترين داروهاي ضد سرطان در درمان سرطان هاي رحم، تخمدان و سينه در زنان و پروستات در مردان و ريه و سلول هاي سنگفرشي سر و صورت محسوب مي شود.