فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی جلبک

-اشکال مختلف ریسه در جلبک ها

1.تک یاخته ای : هم غیر متحرک وجود دارد و هم متحرک

 2.کلونی :  دونوع است  متحرک و غیر متحرک وجود دراد که نوع غیر متحرک آن هم منظم است و هم نامنظم

3.رشته ای : هم بدون انشعاب هم منشعب

4.سیفونی

5.پارانشیمی

-ساختار یاخته های جلبک ها

در بین جلبک ها تنها جلبک های سبز آبی دارای ساختار پروکاریوتی هستند. ساختار یاخته این جلبک ها شباهت زیادی به ساختار یاخته باکتری ها دارند. در چنین ساختاری هسته و دیگر اجزا یا دیگر اندامک های یاخته مثل کلروپلاست، فاقد غشا هستند. بقیه جلبک ها دارای ساختار یوکاریوتی هستند. هسته شامل کروموزوم و هستک بوده و توسط غشای هسته احاطه می شود.

-دیواره یاخته

به طور کلی دیواره یاخته ای جلبک ها از دو لایه تشکیل شده است:

لایه بیرونی یا لایه ژلاتینی از مواد لزج و ژله ای ساخته شده که جنس آن از ترکیبات پکتینی می باشد.

لایه درونی یا لایه ریز رشته ای که نقش اسکلت را برای دیواره دارد، اغلب از سلولز ساخته شده است.

کلروپلاست و کروماتوفور

ساختار کلروپلاست در جلبک های یوکاریوت، مشابه کلروپلاست گیاهان عالی است ولی با این وجود تفاوت هایی در برخی از جلبک ها به چشم می خورد.

بر اساس نحوه قرار گرفتن تیلاکوئید های درونی ماده زمینه ای سه تیپ متمایز تشخیص داده می شود:

     تیپ جلبک های قرمز

     تیپ جلبک های قهوه ای

     تیپ جلبک های سبز

کروماتوفور یا بسته های حاوی رنگیزه به آن دسته از پلاست ها گفته می شود که ساختار ساده تری دارند و تلاکوئید ها به صورت بسته های مجزا در نیامده اند یا دستجات آن از تعداد کمی صفحات تیلاکوئیدی تشکیل شده است

-پیرنوئید

در کلروپلاست جلبک ها سبز و نیز برخی دیگر از جلبک ها، یک یا چند جسم پروتئینی به نام پیرنوئید وجود دارد. پیرونوئید حاوی آنزیم های لازم برای سنتز نشاسته است.

-لکه چشمی

در کلروپلاست یاخته های متحرک جلبک ها، جسم نارنجی رنگی به نام لکه چشمی یا استیگما وجود دارد. لکه چشمی به نور حساس است و با دریافت نور تحریک می شود و جلبک را وادار به عکس العمل و حرکت به سمت نور می نماید.

-رنگیزه های فتوسنتزی

در جلبک ها سه نوع رنگیزه فتوسنتزی اصلی و کمکی وجود دارد.

    کلروفیل ها

    کارتنوئیدها

    بیلی پروتئین ها

-تاژک ها

فقط جلبک های سبز آبی و جلبک های قرمز فاقد یاخته های متحرک هستند و بقیه جلبک ها دارای یاخته های متحرکند.

از لحاظ شکل ظاهری دو نوع تاژک وجود دارد:

1- شلاقی

2- تنسل(پری)

-تولید مثل در جلبک ها

روش های تولید مثل در جلبک ها به سه شکل زیر می باشد:

1- رویشی

2- غیر جنسی

3- جنسی

-تولید مثل رویشی

در این نوع تولید مثل، بخشی از پیکر جلبک جدا می شود و پس از رشد و نمو به جلبک جدیدی تبدیل می گردد:

    قطعه قطعه شدن

    تقسیم دو تایی یاخته

    ایجاد یاخته های مقاوم

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی جلبک

-تولید مثل غیر جنسی

در این نوع تولید مثل، جلبک یاخته های زایشی ویژه ای به نام هاگ ( اسپور) را بوجود می آورد. هاگ ها درون ساختاری به نام هاگدان( اسپورانژیوم) تولید می شوند.

هاگ ها بر دو نوع هستند: متحرک (زئوسپور) و غیر متحرک( آپلانواسپور)

-تولید مثل جنسی

در این نوع تولید مثل، دو نوع یاخته جنسی مخالف به نام های گامت نر و ماده تولید می شود. اگر هر دو نوع گامت روی یک ریسه به وجود آیند جلبک را هموتالیک در غیر این صورت هتروتالیک می نامند. انواع ترکیب گامت ها عبارتند از:

1- ایزوگامی

2- انیزوگامی

3- اووگامی

چرخه زندگی جلبک ها

-چهار نوع چرخه زندگی جلبک ها عبارتند از:

هاپلونتیک

دیپلونتیک

ایزومورفیک

هترومورفیک

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی جلبک

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!