فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

نیاز‌های اکولوژیکی:

گونه‌های ختمی وحشی در کشور‌های اروپایی و مناطق معتدل آسیای غربی و شمالی پراکنده اند. انواع دارویی بخوبی شوری را تحمل می‌کنند. ختمی در حالت کلی گیاهی است که به شرایط مختلف سازگاری نشان داده و خاک‌های عمیق شنی یا لومی شنی که هوموس و رطوبی کافی داشته باشند را ترجیح می‌دهند. در یک دوره رشد ۳۰-۲۰ تن کود دامی پوسیده، ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در ۳ نوبت، ۷۰ کیلوگرم فسفر و ۱۲۰ کیلوگرم پتاسیم نیاز دارد.

کاشت:در مورد روش‌های کاشت هم به صورت مستقیم هم نشایی و هم با استفاده از قسمت‌های رویشی کاشته می‌شوند که روش کاشت مستقیم بیشتر رایج است. ۶ کیلوگرم در هکتار بذر لازم است. بسته به شرایط آب و هوایی از اوایل بهار کاشت صورت می‌گیرد. فاصله کاشت را ۶۰-۴۰ سانتیمتر و فاصله ۲ بوته روی ردیف را ۲۵-۲۰ سانتیمتر می‌گیرند. جوانه زنی اوایل بسیار کند است و تحت شرایط مناسب ۱-۳ هفته بذور سبز می‌شود. اگر محیط خشک و رطوبت وجود نداشته باشد این مدت زمان تا ۷ هفته به طول می‌انجامد. بذور به دلیل ریز بودن عمق کاشتشان ۱ سانتیمتر است. وقتی گیاهچه به ۸-۷ سانتیمتر رسید به زمین اصلی منتقل می‌کنند.

نتیجه تصویری برای گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

پرورش گل, پرورش جلبک,پرورش درخت,پرورش نهال,تولید بذر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!