SCLC یکی از انواع سرطان ریه می باشد
SCLC یکی از انواع سرطان ریه می باشد
SCLC چیست؟
SCLC یکی از انواع سرطان ریه می باشد. سرطان ریه وقتی ایجاد می شود که سلول های سالم ریه غیر طبیعی شده و بدون کنترل رشد کنند. انواع مختلفی از سرطان ریه وجود دارد که سرعت رشد برخی از آنها بیشتر است.
SCLC معمولا رشد سریعی دارد. اکثر افراد مبتلا به این نوع سرطان ریه سابقه ی مصرف سیگار را داشته و یا در معرض دود آن بوده اند.
مرحله بندی سرطان ریه چیست؟
مرحله بندی سرطان روشی ست که پزشکان ازطریق آن میزان انتشار تومور را مشخص می کنند. برای توصیف این که SCLC تا چه اندازه انتشار یافته است پزشکان از دو اصطلاح “محدود” و “پیشرفته” استفاده می کنند.
§ در افرادی که بیماری محدود دارند سرطان منحصرا” در یک سمت قفسه ی سینه می باشد. یعنی محدود به ریه ی چپ و یا محدود به ریه ی راست است.
§ در افرادی که بیماری پیشرفته دارند سرطان در دو سمت قفسه ی سینه دیده می شود و یا به بخش های دیگر بدن انتشار یافته است.
انتخاب بهترین درمان برای بیمار بستگی به مرحله ی سرطان وی دارد.

دیدگاه بگذارید