فروش طرح توجیهی ،راه اندازی مزرعه ،کار افرینی عنکبوت

مقایسه دو تار عنکبوت نفیلا کلاویپز و آرجیوپ آورنتیا

خواص مکانیکی تار های دو عنکبوت نفیلا و آرجیوپ آورنتیا آزمایش شده و خواص مهندسی از عنکبوت نفیلا از قبیل کشش، فشار عرضی و بار پیچشی توصیف شده اند.

نتیجه تصویری برای عنکبوت

دو عنکبوت تار هایی با خصوصیات مختلف تولید می کنند و این موضوع نشان دهنده ی ترکیب عجیب موجود در ساختار تار عنکبوت است که می تواند در برابر حمله ی موجود خارجی مقاومت کرده و انرژی حاصل از برخورد جانور را جذب کرده و آن را به دام اندازد. این لیف قابل توجه در مقابل انواع محیط ها مقاوم است و عنکبوت به طور روزانه تار خود را به وسیله ی آنزیم های گوارشی خود، بازیابی می نماید. بر همین اساس تار عنکبوت می تواند یک نمونه لیف از نسل بعدی الیاف خاص چند منظوره باشد.

نتیجه تصویری برای عنکبوت

دیدگاه بگذارید