فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه مشاوره و کار افرینی آرتیما

اهمیت اقتصادی آرتمیا
آرتمیا به عنوان غذا در مزارع پرورش ماهی و میگو استفاده می شود. غذاهای مصنوعی با تنوع فراوان که برای تغذیه آبزیان مختلف به کار می روند به تنهایی قادر به تأمین نیاز مندیهای غذایی آبزیان پرورشی نیستند، در حالیکه استفاده از غذای زنده بویژه آرتمیا در تغذیه آبزیان پرورشی ماهیان تزئینی به دلایل زیر اهمیت فراوانی دارد:
ماهیان زینتی گرایش به غذاهایی دارند که درمحیط طبیعی آنها یافت می شوند و برخی از آنها مانند ماهیان آکوآریومی تخم گذار فقط از غذاهای زنده و طبیعی استفاده می کنند.

نتیجه تصویری برای آرتیما
هضم و جذب غذاهای طبیعی آسانتر بوده و علاوه بر اینکه بر هضم و جذب غذاهای کنسانتره کمک می نماید، نیازهای اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب ضروری و مواد معدنی را به خوبی تأمین کرده و زمینه تجربه شکار را برای بچه ماهیان فراهم می کند.
مصرف غذای زنده موجب افزایش مقاومت نوزاد ماهی در برابر عوامل بیماریزا و شرایط نامساعد می گردد.
آستفاده از آرتمیا به عنوان حامل مواد ضروری مثل واکسن ها، اسیدهای چرب ضروری ، داروها و… برای آبزیان مطرح می باشد.
آرتمیا به عنوان غذای زنده باعث رشد کافی اندامهای جنسی و تسریع در رسیدگی جنسی و افزایش قدرت تولید مثلی می گردد.
استفاده از آرتمیا در تغذیه ، باعث تنوع رنگی در نزد ماهیان آکوآریمی می شود.

تصویر مرتبط

دیدگاه بگذارید