فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ،مشاورو کار افرینی ماهی زینتی

اطلاعات بیشتر از ماهی انجل یا فرشته ماهی

یکی از اولین و مشهورترین اعضای دنیای جدید خانواده سیلکیده ها است که به امریکا وارد شدند، درحقیقت 2 گونه از آنجلها و جود دارد

آنجلها نسبتا تخت بوده و یا ماهیان از پهلو فشرده شده ای هستند که اندازه بدن آنها تقریبا به 3 اینچ می رسد. آنها دارای باله های پشتی و مخرجی فوق العاده بلندی می باشند.

یک ماهی آنجل که به خوبی رشد کرده باشد می تواند به طول 5 اینچ و ارتفاع 10 – 9 اینچ برسد. جهشی به نام veiltail وجود دارد که 4 ـ 3 اینچ به طول و عرض ها اضافه می کند. ماهی آنجل اصلی نقره ای همراه با خطهای مشکی است.

تصویر مرتبط

• زیستگاه ماهی آنجل :

ماهی های نسبتا زیادی در امتداد و طول رودخانه آمازون وجود دارند که مورد علاقه دوستداران ماهیان مناطق گرمسیری بوده است.

آناه به ندرت صادر می شود به این علت که در آنجا گونه هایی وجود دارند که ارزش معقولی را دارا هستند.

• مراقبت از ماهی آنجل باید چگونه باشد :

محیط طبیعی آنها آبهای سبک و اسیدی رودخانه آمازون است. آنها می توانند در PH بین 2/7 ـ 5/6 زندگی نمایند اما جهت تکثیر آنها به آب باPH 6/8ـ 5/6 (کمی اسیدی) نیازمندند. دمای مورد علاقه شان F 85 ـ 70 و بهترین دمای ممکن F80 ـ 76 است.

• تغذیه ماهی آنجل چگونه است :

آنجلها تقریبا نسبت به هر غذایی علاقه نشان می دهد. اگر در فکر تکثیر آنها هستید یک رژیم متنوع و غذای زنده و غذاهای منجمد شده را استفاده کنید. آرتیما، کرمهای سفید، کرمهای سیاه، توبی فکس، دافنی، بچه گوپی و … از غذاهای دیگر مورد علاقه شان است. نوزادان به آسانی می توانند آرتمیای تازه هیچ شده را ببلعند و یا هر غذای به خوبی خرد شده می تواند بادهان آنها متناسب باشد.

تصویر مرتبط

 

 

دیدگاه بگذارید