فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور
ساختمان داخلی بدن زنبور عسل
زنبور پس از مکیدن شهد گل به وسیله خرطوم آن را از راه مری به داخل کیسه عسلی می فرستد.
در آن جا مقداری از آبش از راه جدار کیسه جذب خون شده و شهد کمی غلیظ می شود. از طرف دیگراز راه جدار کیسه ی عسلی مقداری دیاستاز به داخل شهد غلیظ شده ریخته می شود. همین دیاستازها هستند که تمام خواص خوب و سلامتی آور را به عسل می دهند، کیسه عسلی که محل ذخیره ی عسل و
شهد است به وسیله ی یک کانال قیفی شکل با روده بزر گ ارتباط دارد. روده بزرگ به روده کوچک وصل بوده و روده کوچک به مخزن و مخزن به مخرج ختم می شود. ملکه و کارگر هر دو ماده هستند
و در داخل شکم شان یک جفت تخمدان قرار دارد. تخمدان ملکه بزرگ بوده و هرکدام حدود ١٧٠ لوله دارد. تخمدان های کارگر کوچک است و هریک از ٧ تا ٨ لوله تشکیل می شود کارگران به علت ناقص بودن دستگاه تناسلی هرگز قادر به جفت گیری نیستند. ولی دستگاه تناسلی ملکه سالم است و جفت گیری می کند.
غد ه های مهم
در داخل دو طرف سر کارگر یک جفت غده به نام غده های شیری وجود دارد که از خودماده ای به نام شیر یا ژله شاهانه ترشح می کند. این غده ها معمولاً فقط در سنین معینی ژله شاهانه ازخود ترشح کرده و با آن ملکه و فقط لاروهای خیلی جوان را تغذیه می کنند. غده های شیری در زنبورنر وجود نداشته و در ملکه فقط اثری از آن ها دیده می شود. در کارگران نیز پس از گذراندن سن معین و شروع پرواز این غده ها کم کم کوچک و غیر فعال می شوند.
یک جفت غده ی دیگر به نام غده های بزاقی نیز در سر دیده می شود. این غده ها همراه بایک جفت غده سینه ای به وسیله یک کانال مشترک ترشحات شان را به داخل دهان زنبور می ریزند.
ترشحات این غده ها در موقع لارو بودن صرف تنیدن به دور خود شده و پس از رشد و تبدیل به یکزنبور کامل نقش غده بزاق دهان را در زندگی شان بازی می کنند، غده های بزاقی در هر سه نوع زنبور وجود دارد.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

یک غده به نام غده زیر آرواره ای، هم چنان که از نامش پیداست، در زیر آرواره ی زنبوران دیده می شود که در کارگران خیلی کوچک و غیرفعال بوده و برعکس در ملکه بسیار بزرگ و فعال است. ماده ای به وسیله این غده ترشح می شود که با بوی مخصوصش باعث شناختن و تمیز ملکه از سایر زنبورها می شود.همین بو در کندو پخش و باعث ایجاد نظم در داخل آن و هم چنین عقیم ماندن تخمدان های کارگران می شود. هرگاه ملکه این ماده را ترشح نکند یا ملکه به دلیلی تلف شده یا سرانجام اگر عمداً آن را از کندو بردارید، پس از تقریباً نیم ساعت به علت تمام شدن بوی مزبور نظم داخلی جمعیت به کلی به هم خورده و زنبورها در نزدیکی سوراخ پرواز دیوانه وار در جستجوی ملکه به این سمت و آن سمت پرواز می کنند. اگر در این موقع گوشتان را به جدار کندو نزدیک کنید، صدایی از داخل آن می شنوید که بی شباهت به صدای گریه نیست و اصطلاحاً می گویند، جمعیت در حال گریه کردن است. در صورت ادامه بی ملکه گی و فقدان بوی این غده پس از مدتی تخمدان کارگران رشد نموده و شروع به تخم گذاری می کنند، از آن جایی که کارگران به علت کج و غیرطبیعی بودن مجرای
تناسلی قادر به جفت گیری با نرها نیستند، در نتیجه از تخم کارگران باکره فقط زنبور نر تولید می شود که البته به ضرر زنبوردار است.
در زیر شکم زنبورها و درفاصله ی بین قطعات کیتینی شکم مجموعاً چهار جفت غده ی مومی وجود دارد که سه جفتش فعالند و در سنین بین ١٣ تا ١٨ روزگی موم ترشح می کنند که برای ساختن سلول ها و شان به کار می رود.
در پشت زنبورها و در فاصله بین آخرین حلقه کیتین و حلقه ی ماقبل آخر غده ای به نام غده بویایی دیده می شود که کارش تشخیص بوهاست. هر زنبور هنگام بازگشت به کندو به وسیله ی همین غده بوی جمعیت خودش را حس کرده و به کندوی دیگر نمی رود یا وقتی که زنبوری به کندویش برمی گردد، زنبورهای نگهبان به وسیله همین غده تشخیص می دهند که آیا وی متعلق به کندوی خودشان  است یا نه؟
سه عدد غده در مخزن به نام غده های مخزنی، مدفوعی را که در آن جا ذخیره شده است مرتب ضدعفونی می کنند. در نقاط سردسیر در روزهای سرد زمستان که زنبورها گاهی از اوقات بیش از یک ماه قادر به پرواز برای دفع مدفوع نیستند ناچارند مدفوعشان را در تمام این مدت در داخل بدنشان نگهدارند، ترشحات این غده ها مانع پوسیدگی مدفوع و در نتیجه مانع پوسیدگی روده و مرگ زنبور می شود. فعالیت این غده ها ارتباطی با سن زنبور نداشته و همیشه یکنواخت ترشح می کنند. زنبور عسل فقط در حال پرواز در خارج از کندو قادر به دفع مدفوع است تنها ملکه از این قاعده  مستثنی است. از این گذشته تا هوای خارج از کندو بیش از ٨ درجه سانتی گراد نباشد، زنبور کارگرقادر به پرواز نیست.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

یک عدد غده سمی در انتهای بدن و نزدیک مخرج قرار دارد که سم تولید شده توسط آن در روی پوست جانوران بی اثر است. به همین دلیل به کمک یک نیش با فشار به داخل بدن دشمنان تزریق می شود و اثرات زیر را در حیوانات و یا انسانی که نیش خورده است، می گذارد:
١ درد شدید
٢ تحریک پوست وخارش گرفتن آن
٣ تخریب گلبول های سرخ بدن
۴ پایین آمدن فشار خون
۵ تشدید حرکات دودی روده
۶ تحریک اعصاب و مراکز عصبی
در پزشکی از زهر زنبور برای مداوای بیماری رماتیسم استفاده می شود. فعالیت این غده
ارتباطی با سن زنبور نداشته و همیشه یکنواخت ترشح می کند.
تشریح دستگاه تولید مثل ملکه
دستگاه تولید مثل ملکه به شرح زیر است:
که قسمت بزرگی از محوطه شکمی را اشغال می کند. (OVERIES) ١ دو تخمدان
٢ مجاری جانبی تخمدان
٣ مجرای میانی تخمدان که دو مجرای جانبی تخمدان در عقب به هم پیوسته و تشکیل معبرکوتاهی به نام مجرای میانی تخمدان را می دهد که به مهبل ختم می شود. در تلقیح مصنوعی، انتهای سوزن سرنگ باید از مهبل گذشته و در داخل مجرای میانی تخمدان تزریق شود تا اسپرماتوزوئیدها بتوانند در میان مایع از طریق کانال مربوطه داخل کیسه اسپرماتوزوئید هدایت شود.
۴ مهبل که از عقب به دهانه مهبل ختم شده و در وسط آن یک برجستگی زبانه ای شکل به نام چین مهبلی وجود دارد. در تلقیح مصنوعی می توان آن را با کناره های مضرسی که دارد شناخت و در تلقیح و تزریق منی، اگر این برجستگی رابا میلی به کنار نبریم، به جدار خلفی مجرای میانی تخمدان فشار آورده و مانع دخول منی در آن می شود.
۵ بورسال
۶ مخزن منی ۵ که در بالای مهبل قرار گرفته است.
٧ مجرای مخزن منی

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!