فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

 

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور
چه نکاتی را در پیوند زدن باید در نظر گرفت:
آماده سازی کندوی پرستاراز اهیمت خاصی برخوردار است. انتخاب فصل پیوند زدن وانتخاب لارومناسب  و برنامه ریزی دقیق باعث نتیجه گیری مطلوب وموفقیت خواهد شد. بارها مشاهده میشود که
توصیه شده اتاق پیوند باید  گرم  و مرطوب باشد. به نظر اینجانب شما می توانید دردمایی حدود ۲۲درجه سانتیگراد  و یا دروضعیت چادر صحرایی و بدون رطوبت خاص به راحتی پیوند بزنید وحتی تا دو ساعت قرار دادن لاروها در دمای ۲۵ درجه در داخل اتاق درصورتی که درمعرض وزش باد قرار نگیرد، هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. در آلمان زنبورداران با آماده  کردن کندوی پرستار در زنبورستان خود و انجام عمل پیوند درمراکز تحقیقات پرورش زنبورعسل وانتقال این تیرکهای حاوی لاروها به زنبورستان،حتی تا شعاع مصافتی ۲۰۰کیلومتر هم انجام میشود وهیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
تشخیص لارو ۱۸ ساعته:
من در حدود ۱۵ سال پیش برای اوّلین بار اقدام به پیوند زدن ملکه زنبور عسل کردم . برای انتخاب یک لاروصحیح مشکلات متعددی داشتم تا اینکه به این نتیجه رسیدم که یک قاب که حاوی سه تیرک است را به تیرک Aمخصوص لاروهای بسیار جوان،تیرکB مخصوص لاروهایی که لارو برروی مقدار کمی ژله  شناوراست و تیرک C مخصوص لاروهایی که تقریبا” را حت با چشم دیده میشوند، اختصاص داده وبعد اقدام به پیوند زدن نمودم .وبعد همه این تیرک ها را به کندوی پرستارکه شرایط خوبی داشت تحویل دادم . وازاین طریق متوجه شدم  که کدام  یک ازلاروها بیشتر مورد قبول واقع خواهند گردید!چون قدرت بینایی افراد متفاوت میباشد،مشکل میتوان یک استاندارد خاصی را پیشنهاد کرد.ولی باید گفت که دقت کنید ازلاروهایی استفاده کنید که ساعات اوّلیه دوره لاروی راگذرانیده اند و درمورداستفاده ازسوزن پیوند چینی باید حتما” لارو برروی کمی ژله شناور باشد. به هیچ  وجه ازتخم روز و یا لاروی که به راحتی با چشم دیده می شوند و رشد کرده اند، استفاده نکنید.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

پیوند زدن با دستگاه کارل جنتر:
لازم به ذکراست که کار با این دستگاه فقط برای کسانی توصیه می شود که واقعا” توانایی پیوند زدن را  ندارند و یا در مقیاس خیلی کم به تولید ملکه می پردازند. مشکل بزرگی که این دستگاه دارد این است که ماباید  ملکه مادری را مدتی در داخل این  دستگاه حبس کنیم  و آن را وادار به  تخمگذاری در داخل حجره های پلاستیکی کرده ، که اکثرا” دو روز طول میکشد  تا ملکه این حجره ها را قبول کند و شروع به تخمگذاری نماید.و گاهی هم دیده میشود که درداخل هرسلول دویا سه تخم میگذارد.واین به این علت است که ملکه مادر با تخمگذاری روزانه  حد اقل ۱۰۰۰ عدد در روز دراین دستگاه تحت فشارشدید قرارگرفته است و مجبوراست این چند روزه  داخل دستگاه را از تخمگذاری اجتناب کند که این امر باعث جمع شدن شکم ملکه خواهد شد .و وقتی که شما ملکه را به کندوی خودش بازمی گردانید، بارها دیده شده که کلنی ملکه را قبول نمی کند و اقدام به کشتن ملکه می کند . این بخاطراین است که ملکه دیگر تا مدتی توانایی  پاسخ  به  نیاز و تخمگذاری  وسیعی که یک کندوی قوی به آن احتیاج دارد را نخواهد داشت.به دلیل اینکه شکم  ملکه جمع  شده و درغیاب ملکه  کلنی هم خود را آماده  شاخون  سازی می کند. اگراز این دستگاه استفاده می کنید ، دو روز قبل از حبس کردن ملکه داخل دستگاه با مالیدن عسل برروی حجره های پلاستیکی و آویزان کردن دستگاه در داخل  کندو که خود  منجر به اینکه زنبورها  یک لایه  مومی نازک  در داخل این حجره ها بافته و شرایط را برای تخمگذاری ملکه آماده تر سازند
مراقبتهای بعد از پیوند زدن:
همیشه به یاد داشته باشید که انتقال شانه حاوی لارواززنبورستان تا محل پیوند زدن وهمینطوربر گشت تیرک پیوند زده شده به داخل کندوی پرستاردریک فضای بسته مثل کندوچه(البته بدونه زنبور) یا حتی داخل یک  پلاستک بزگ یا جایخی  فومی انجام شود تا این قاب در حال حمل در مجاور با د قرارنگیرد! قبلا” گفته شده بود که قبل از آویزان کردن تیرک پیوند زده  شده درداخل کندوی پرستار باید ازعاری بودن هرگونه  شاخون زده شده  اطمینان حاصل شود. بعد اقدام  به  پیوند زدن و آویزان نمودن تیرک در داخل کندوی پرستار کنید.
شما می توانید ازهر کندوی پرستار دو بارشاه خون تکمیل شده برداشت کنید.این به گونه ای است که بعد از سر بست شدن شاه خونها ، آنها رابا محافظ شاه خون درطبق بالای یک کندوی پرجمعیت قرارداده و یا داخل دستگاه آنکوباتورقرار دهید. چون از این به بعد شاه خونها فقط به دما ورطوبت احتیاج دارند. بعد می توانید مجددا” به کندوی پرستار تیرک پیوند جدید بدهید . ولی فراموش نشود که چنانچه کندوی پرستار بیشتر از۲۱ روز بدونه ملکه  بماند ، حتما” نر زا خواهد شد!پس بنابراین بعد از دوره دوم با تقسیم کندوی پرستار به دو یا سه کندوی جدید و دادن ملکه های بارور به این کندوها، وتقویت جمعیت با شانه های حاوی تخم زنبور کارگر سر بست و درحال تولد، باعث بازسازی جمعیت کندوی پرستار شوید.

فروش طرح توجیهی، راه اندازی مزرعه، مشاوره و کار آفرینی زنبور

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!