RSS 

زنجره

حشرات
حشرات

  خطرات
سوسک‌های خانگی

 این حشره شب کار بوده و روزها را به استراحت می ‌گذراند و چنانچه در محل
استراحت مزاحمتی برایش ایجاد نشود، روزها به ندرت دیده می ‌شود. در طول شب روی کف اتاق‌ها،
میزها و دیگر وسایل خانه حرکت کرده و دنبال غذا می ‌گردد
.

ادامه‌ی خواندن

کنه کشها کنه‌کش‌ها Acaricides دیکوفول Dicofol

اهمیت آفات انباری در جهان و ایران

 اهمیت آفات انباری در جهان و ایران

انبار کردن محصولات کشاورزی به منظور
استفاده در سایر فصل‌های سال و یا جهت انتقال به سایر مناطق امری ضروری است
. درصدی از مواد غذایی
انبار شده در اثر عوامل مختلف زنده و غیر زنده از بین می‌رود. این زیان
 به سه گروه دسته‌بندی می‌شود: 

ادامه‌ی خواندن

آفات مهم گیاهان زراعی ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria (Orth:Acrididae

 

 

آفات مهم
گیاهان زراعی

 آفات گیاهان زراعی

 ملخ صحرایی                  

    
(Schistocerca gregaria (Orth:Acrididae

 Desert locust

معرفی آفت:    

موطن اصلی آن سودان
و برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی چون عربستان وپاکستان میباشد.به دلیل اینکه از
روی خلیج فارس پرواز کرده و خود را به ایران می رساند ملخ دریایی نام دارد
.

ادامه‌ی خواندن

حفاظت لباس و منسوجات از حشراتحفاظت لباس و منسوجات از حشرات

برای این منظور سموم زیر استفاده می‌شود:

۱- نفتالین

ادامه‌ی خواندن