RSS 

فروش

حشرات
حشرات

  خطرات
سوسک‌های خانگی

 این حشره شب کار بوده و روزها را به استراحت می ‌گذراند و چنانچه در محل
استراحت مزاحمتی برایش ایجاد نشود، روزها به ندرت دیده می ‌شود. در طول شب روی کف اتاق‌ها،
میزها و دیگر وسایل خانه حرکت کرده و دنبال غذا می ‌گردد
.

ادامه‌ی خواندن

کنه کشها کنه‌کش‌ها Acaricides دیکوفول Dicofol

نیش عنکبوت

  نیش عنکبوت و
گزش
– spider bit

 زهر عنکبوتها :

 عنکبوتهای زهرآگین
گهکاه انسانها را می گزند ، البته این کار برای یک عنکبوت در حال دفاع امری عادی است
، این دفاع به علت شبرو بودن عنکبوتها در مقابل حرکات ناخودآگاه انسانها در هنگام خواب
هم می تواند رخ دهد و این هنگام است که عنکبوت برای له نشدن ناچارا نیش می زند

!

ادامه‌ی خواندن

عنکبوتها – A comparison of spider
عنکبوتها – A comparison of spider

 

مقایسه ای از عنکبوتها – A comparison of
spider

Procedures

    Spiders are a highly species rich group of
invertebrates that

    exploit a wide variety of niches in
virtually all the earths

    biomes

ادامه‌ی خواندن

شته و طرز مبارزه با آن شته Phylloxera (Filoksera)

 شته و
طرز مبارزه با آن

شته

Phylloxera

(Filoksera)

حشرات این خانواده
که با خرطوم خود از شیره گیاهی تغذیه می کنند ، دارای تعداد زیادی از گونه ها و از
آفات مهم و درجه اول گیاهان صنعتی ، زینتی ، باغبانی ، سبزیکاری ، جنگلی و غیره بوده
و از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار میباشند
.

شته ها علاوه بر
تغذیه از شیره گیاهی در انتقال بیماریهای ویروسی نقش مهمی ایفا می کنند
.

عده ای از شته ها
باعث پیچیدگی برگ و یا تغییر شکل شاخه ها گردیده و برخی بر روی قسمتهای گیاهان میزبان
تشکیل گالهای گوناگونی را می دهند
.

ادامه‌ی خواندن