RSS 

نابودی

زباله‌های بیمارستانی

 زباله‌های بیمارستانی


ادامه‌ی خواندن

هشدار برای ترکیبات خطرناکتر از نیترات در آب

 هشدار برای ترکیبات
خطرناکتر از نیترات در آب

 

ادامه‌ی خواندن

فراورده های بیوتکنولوژی
فراورده های بیوتکنولوژی

  فراورده های بیوتکنولوژی فصل در یک نگاه تکنیک هایی که برای تولید فراورده های بیوتکنولوژی استفاده میشود 


ادامه‌ی خواندن

فرآورده های بیولوژیک سازمان دارو و غذای آمریکا (FDA)

تحریک کننده ی کلنی گرانولوسیت و منو متوکسی پلی اتیلن گلایکول (Pegfilgrastim)

 

 فاکتور تحریک کننده ی کلنی گرانولوسیت و منو متوکسی پلی اتیلن گلایکول (Pegfilgrastim) 


ادامه‌ی خواندن