فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

نیاز‌های اکولوژیکی:

گونه‌های ختمی وحشی در کشور‌های اروپایی و مناطق معتدل آسیای غربی و شمالی پراکنده اند. انواع دارویی بخوبی شوری را تحمل می‌کنند. ختمی در حالت کلی گیاهی است که به شرایط مختلف سازگاری نشان داده و خاک‌های عمیق شنی یا لومی شنی که هوموس و رطوبی کافی داشته باشند را ترجیح می‌دهند. در یک دوره رشد ۳۰-۲۰ تن کود دامی پوسیده، ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در ۳ نوبت، ۷۰ کیلوگرم فسفر و ۱۲۰ کیلوگرم پتاسیم نیاز دارد.

کاشت:در مورد روش‌های کاشت هم به صورت مستقیم هم نشایی و هم با استفاده از قسمت‌های رویشی کاشته می‌شوند که روش کاشت مستقیم بیشتر رایج است. ۶ کیلوگرم در هکتار بذر لازم است. بسته به شرایط آب و هوایی از اوایل بهار کاشت صورت می‌گیرد. فاصله کاشت را ۶۰-۴۰ سانتیمتر و فاصله ۲ بوته روی ردیف را ۲۵-۲۰ سانتیمتر می‌گیرند. جوانه زنی اوایل بسیار کند است و تحت شرایط مناسب ۱-۳ هفته بذور سبز می‌شود. اگر محیط خشک و رطوبت وجود نداشته باشد این مدت زمان تا ۷ هفته به طول می‌انجامد. بذور به دلیل ریز بودن عمق کاشتشان ۱ سانتیمتر است. وقتی گیاهچه به ۸-۷ سانتیمتر رسید به زمین اصلی منتقل می‌کنند.

نتیجه تصویری برای گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

فروش طرح توجیهی ، راه اندازی مزرعه ، مشاوره و کار افرینی گل ختمی

آموزش پرورش جلبک,طرح توجیهی پرورش نهال,تولید بذر

آموزش پرورش گل ختمیانواع گل ختمیبسته بندیپرورش گل ختمیپرورش و فروش گل ختمیتهیه بذر گل ختمیخرید گل ختمیخواص گل ختمیخواص گل ختمی برای عفونت زنانخواص گل ختمی بنفشهراه اندازی مزرعه پرورش گل ختمیروش خشک کردن گل ختمیروش گرفتن مجوز گل ختمیروش مصرف گل ختمیسرمایه گذاری گل ختمی ایطبع گل ختمیفروش انواع گل ختمیفروش پد گل ختمیفروش جزوه ی آموزشی گل ختمیفروش خشک شده گل ختمیفروش طرح توجیهی پرورش گل ختمیفروش طرح گل ختمیفروش فروش گل ختمیفروش گل ختمیفروش لوازم پرورش گل ختمیفروش مزرعهقرص گل ختمیقیمت بذر گل ختمیقیمت گل ختمیکشت گل ختمیگل ختمیگل ختمی خشک شدهمضرات گل ختمیوام گل ختمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!