کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

مشاوره و راه اندازی جلبک ،جلبک شناسی09198000513

در ابتدا باید گفت جلبک یک راه پردآرمد در کشور ایران می باشد که شرکت سرزمین سبز بند پایان در این زمینه تخصص و مهارت کامل در زمینه مشاوره وراه اندازی را دارد

ویژگی های جلبک

-کلادوفورا

از جلبکهای واجد تال ریسهای منشعب است که در آبهای جاری به فراوانی دیده میشود. سلولهای تشکیل دهنده ریسه دراز و استوانهای شکل و دارای کلروپلاست مشبک همراه با تعداد زیادی پیرنوئید هستند. هر یاخته دارای تعدادی هسته است تولید مثل از طریق قطعه قطعه شدن ریسه و تولید اکینت و توسط زوئوسپوراست. تولید مثل جنسی ایزوگامی است و چرخه زندگی از نوع ایزومورفیک همراه با تناوب نسلهای مشابه است.

-ادوگونیوم

از جلبکهای آب شیرین است و به علت دارا بودن اندامهای جنسی آنتریدیوم (آنتریدی) و اوئوگونیوم (اوئوگون) از دیگر جلبکهای ریسهای کاملا متمایز است.

-اسپیروژیر

از انواع جلبکهای سبز ریسهای است که در طبیعت به فراوانی وجود دارد و شناسایی آن به علت داشتن کلروپلاست مارپیچی به آسانی صورت میگیرد. و نوع تولید مثل جنسی آن از نوع الحاقی یا همیوغی است از ویژگیهای مهم این جلبک نداشتن یاختههای متحرک ، اعم از زئوسپور و گامت است.

کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

-جلبک قرمز

جلبکها جزء سادهترین موجودات واجد کلروفیل بشمار میآیند. برخلاف گیاهان عالی ، ساختار رویشی جلبکها فاقد ریشه ، ساقه و برگ است. به چنین ساختار ابتدایی تال میگویند. مانند گیاهان در اطراف اندامها یا ساختارهای زایشی جلبکها یاختههای محافظ وجود ندارد و جنین نیز در جلبکها دیده نمیشود. با آنکه گفته میشود جلبکها موجودات بسیار سادهای هستند ولی این تعریف در مورد تمام آنها عمومیت ندارد.

در بعضی از موارد این موجودات نه تنها ساده نیستند بلکه از بسیاری از جهات پیشرفته ، تکامل یافته و دارای ساختار رویشی و زایشی بسیار پیچیدهای هستند. تعاریفی ، از جمله نداشتن یاختههای نازا و جنین ، درباره همه آنها صادق نیست. جلبکها را به زبان لاتین آلگی یا آلجی ، به معنی علف دریایی میگویند. علمی که به مطالعه و بررسی جلبکها میپردازد، به نام جلبک شناسی نامیده میشود.

-رده بندی جلبکها

ویژگی بارزی که در جلبکها بیشتر نظر انسان را جلبک میکند رنگهای گوناگون آنهاست.در گذشته ، با استفاده از این ویژگی ، جلبکها را به چهار رده جلبکهای سبز-آبی ، سبز ، قهوهای و قرمز تقسیم می کردند. در رده بندی جلبکها ، غیر از مطالعه انواع رنگیزهها در کلروپلاست که یکی از بارزترین ویژگیهای آنهاست از ویژگیهای دیگری نظیر ساختار تال ، ساختار شیمیایی دیواره یاختهای ، تعداد ونوع ومحل قرار گرفتن تاژک ، نوع مواد غذایی ذخیره در یاخته ، ساختار یاخته استفاده میشود. جلبکها را به 8 شاخه تقسیم میکنند: جلبکهای سبز-آبی یا سیانوفیتا ، جلبکهای سبز یا کلروفیتا ، اوگلنوفیتا ، کاروفیتا ، کریسوفیتا ، جلبکهای قهوه ای فئوفیتا ، جلبکهای قرمز یا رودوفیتا و دینوفیتا.

-ویژگیهای جلبکهای قرمز

جلبکهای قرمز جزء زیباترین علفهای دریایی به شمار میآیند. تال آنها ، غیر از رنگ قرمز به انواع رنگها از جمله قرمز مایل به قهوهای ، ارغوانی ، صورتی ، سبز زیتونی، سبز-آبی و بنفش دیده میشود. رنگهای گوناگون تال به علت وجود رنگیزههای موجود در کلروپلاستهای آنهاست. این رنگیزهها شامل کلروفیل a و d ، کاروتن ، گزانتوفیل و دو نوع رنگیزه بیلی پروتئین به نامهای فیکواریترین و فیکوسیانین است. رنگیزه فیکواریترین ، قرمز رنگ و رنگیزه فیکوسیانین به رنگ سبز- آبی است.

کار آفرینی، کسب درآمد از عقرب، جلبک

-زیستگاه جلبکهای قرمز

از انواع جلبهای قرمز در حدود 4000 گونه شناخته شده است که از میان آنها فقط چند گونه در آبهای شیرین و خاک و بقیه در آبهای شور دریاها و اقیانوسها زیست میکنند. اغلب جلبکهای قرمز در اعماق آبهای شور و دور از ساحل یافت میشوند. عمق آبها در پراکندگی و جمعیت جلبکها اثر مستقیم دارد. هر چه عمق آب بیشتر باشد از مقدار نور خورشید که میتواند به داخل آب نفوذ کند کاسته میگردد. مثلا در عمق 10 متری آب ، فقط 10% از نور سبز و آبی و 1% نور قرمز میتواند توسط گیاه جذب شود.

در نتیجه نورهایی از قبیل نور قرمز ، نارنجی ، زرد و سبز که قدرت نفوذ کمتری دارند نمیتوانند به عمق بیش از ده متر برسند و فقط نورهای آبی و بنفش هستند که میتوانند به اعماق آب نفوذ کنند. گیاهانی که فقط دارای کلروفیل هستند و رنگیزه سبز دارند توانایی جذب این نورها را ندارند و در نتیجه در عمق زیاد قادر به رشد نیستند.

تنها جلبکهای قرمز که دارای رنگیزههای فیکوسیانین و فیکواریترین هستند قادر به جذب نور آبی و بنفش میباشند. گاهی نیز در عمق بیش از صد متر هم دیده میشوند. این رنگیزه ها پس از جذب نور آن را به کلروفیل منتقل میکنند و با این عمل انرژی لازم برای فتوسنتز تامین میگردد. تعدادی از جلبکهای قرمز به سنگها ، اجسام و جلبکهای دیگر موجود در آب متصل میشوند.

-تال در جلبکهای قرمز

تال اغلب جلبکهای قرمز به صورت ریسهای یا پارانشیمی است. جلبکهای قرمز دارای تال کوچک و ظریف هستند و اندازه تال حداکثر ممکن است به یک متر برسد.

مشاوره و راه اندازی جلبک ،جلبک شناسی09198000513

آموزش پرورش جلبک ,طرح توجیهی پرورش جلبک

تال در جلبکهای قرمزجلبک شناسیجلبکهای قرمزرده بندی جلبکهازیستگاه جلبکهای قرمزویژگی های جلبکویژگیهای جلبکهای قرمز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!