مشاوره و راه اندازی پرورش آهو و گوزن ، تمامی انواع گوزن ها دارای شاخ هستند 09198000513

در ابتدا باید گفت آهو و گوزن یک راه پردآرمد در کشور ایران می باشد که شرکت سرزمین سبز بند پایان در این زمینه تخصص و مهارت کامل در زمینه مشاوره وراه اندازی را دارد.

شاخ گوزن ها

 تمامی انواع گوزن ها دارای شاخ هستند

به جز گوزن آبی چینی و به جز گونه ی گوزن کانادایی صرفا انواع نر گوزن ها شاخ دارند. بنا به اطلاعات Animal Diversity Web یا  (ADW)دانشگاه میشیگان، شاخ این حیوانات از ساختارهای استخوان مانندی که اصطلاحا پایک نامیده می شود رشد می کند.

گوزن

نرمه از میان می رود و گوزن برای زدودن آثار باقیمانده آن شاخ خود را به درخت یا دیگر گیاهان دور و برش می مالد.برخی گوزن ها همانن

آموزش پرورش آهو,فروش طرح توجیهی پرورش آهوآموزش پرورش گوزن, طرح توجیهی پرورش لاما,پرورش خرگوش,تشی

برخی گوزن ها همانند muntjacsبه جای شاخ زائده هایی کوتاه دارند.زندگی گوزنهاگوزن قرمزنر گوزن ها شاخ دارند

دیدگاه ها بسته است

error: Content is protected !!