طرح توجیهی عنکبوت،پرورش عنکبوت ،روش تکثیر عنکبوت ،سم عنکبوت ،تولید سم عنکبوت ،سمی ترین عنکبوت ،پادزهر ،محل زندگی عنکبوت ،شکار عنکبوت ،گونه های عنکبوت ،روغن عنکبوت ،فروش زهر عنکبوت ،پادزهر عنکبوت گزیدگی،انواع عنکبوت ،سرمایه گذاری عنکبوت ،بچه زایی عنکبوت ،آنتی دات،قیمت زهر عنکبوت ،09198000513

ویژگی های کلی عنکبوت ها:
همه عنکبوت ها از رتیل تا عنکبوت های جهنده این ویزگی مشترک را دارند. چشمان ساده، پالپ ها، پا ها و نیش همگی در قسمت قدامی بدن، سفالوتوراکس قرار دارند. تار ریس ها هم در قسمت شکمی قرار دارند. این دو قسمت با یک ساقه کوچک به هم متصل شده و این تصور را ایجاد می کنند که عنکبوت کمر دارد. به مانند تمامی بندپایان، عنکبوتیان واجد نوعی پوشش سخت به نام «اسکلت خارجی» بوده که نه تنها سطح خارجی بدن جانور را می پوشاند، بلکه در تشکیل تاندون­ ها، غشای مفاصل، موهای حسی و بخش هایی از دستگاه تناسلی و تنفسی نیز نقش دارد. پیکر این جانوران از دو قسمت تشکیل شده است: بخش پیشین که «سر ـ سینه» نامیده شده و بخش پسین، که «شکم» می‌باشد؛ البته این فرم تقسیم‌بندی ممکن است در برخی گروه‌ها مثل کنه‌ها و درازپایان به‌وضوح مشخص نباشد. سر ـ سینه بخش تغذیه‌ای، حسی و حرکتی جانور بوده و خود از دو بخش به‌هم پیوسته‌ی سر و سینه تشکیل شده است؛ در حشرات این دو قسمت از هم جدا شده‌اند و بدن جانور را به سه بخش تقسیم می‌کنند. در قسمت سری، غالباً مهم‌ترین ساختارهای قابل مشاهده چشم‌ها هستند. چشم‌های عنکبوتیان، برخلاف حشرات که چشمانی مرکب دارند، از نوع ساده بوده و تعداد آن‌ها در بیش‌ترین حالت 12 عدد است که در برخی عقرب‌ها رؤیت می‌گردد؛ تعداد هشت چشم معمول‌تر است (عموم عنکبوت‌ها) ولی موارد کم‌تر نیز رؤیت شده است. حتی برخی گونه‌های غارزی به‌کلی فاقد چشم هستند.

رتیل:

بیشتر عنکبوت ها و رتیل های ایران هنوز ناشناخته مانده و این وظیفه افراد طبیعت گرد است تا به شناسایی گونه های مختلف کمک کنند. اندازه رتیل ها بین ۲٫۵ سانتی متر تا ۳۰ سانتی متر متغیر است و دارای ۸ پای بند بند هستند. همچنین بسیار سریع حرکت می کنند. رنگ رتیل ها نیز به رنگ زرد، زرد پررنگ، قهوه‌ای کمرنگ و خرمالویی تند مایل به سیاه بوده و پشم‌های بدن آن، گاهی خیلی کوتاه‌ و گاهی بلند هستند.

طرح توجیهی عنکبوت،پرورش عنکبوت ،روش تکثیر عنکبوت ،سم عنکبوت ،تولید سم عنکبوت ،سمی ترین عنکبوت ،پادزهر ،محل زندگی عنکبوت ،شکار عنکبوت ،گونه های عنکبوت ،روغن عنکبوت ،فروش زهر عنکبوت ،پادزهر عنکبوت گزیدگی،انواع عنکبوت ،سرمایه گذاری عنکبوت ،بچه زایی عنکبوت ،آنتی دات،قیمت زهر عنکبوت ،09198000513

اعضای بدن رتیل ها:

به سر ـ سینه شش جفت ضمیمه‌ی خارجی متصل است. اولین جفت این ضمائم، کلیسرها بوده که درست در جلوی بدن و در نزدیکی دهان واقع شده‌ و در فعالیت‌های زیادی همچون تقطیع شکار، دفاع، حفر گودال و غیره به جانور یاری می‌رسانند. کلیسرها در گروه‌های مختلف عنکبوتیان اشکال متفاوت و بالطبع کارایی‌هایی متفاوتی را بروز می‌دهند؛ مثلاً در عقرب‌ها سه قسمتی بوده، فرم چنگک مانند پیدا کرده و در تقطیع شکار کاربرد زیادی دارند درحالی‌ که در عنکبوت‌ها دو قسمتی بوده، بیش‌تر فرم خنجری داشته و در تزریق زهر و نگاه داشتن طعمه فعالیت می‌کنند. دهان بین کلیسرها جای گرفته و از سایر طرفین توسط ساختارهای دهانی محاصره شده است.جفت دوم ضمائم، ساختارهایی هستند به‌نام «پدی پالپ» (به اختصار پالپ) که در دو طرف کلیسرها قرار گرفته‌اند. پدی پالپ‌ها عموماً نقش حرکتی نداشته و به‌خاطر مجهز بودن به حسگرهای متعدد بیش‌تر قابلیت حسی پیدا کرده‌اند. همچون کلیسرها، پدی پالپ‌ها هم در گروه‌های مختلف عنکبوتیان ظاهر و کاربرد متفاوتی پیدا کرده‌اند: مثلاً در عقرب‌ها و شبه‌عقرب‌ها، پالپ‌ها فرم گازانبری؛ در عقرب‌های شلاقی و عنکبوت‌های شلاقی فرم شبه‌گازانبری و در عنکبوت‌ها و رتیل‌ها تقریباً ظاهری مشابه پاها دارند. از کاربردهای مختلف پدی پالپ‌ها درگروه‌های متفاوت می‌توان به نگه‌داشتن شکار در رتیل‌ها به‌واسطه‌ی دارا بودن ساختارهای مکنده، نگه‌داشتن و تقطیع شکار در عقرب‌ها، شبه‌عقرب‌ها، عقرب‌های شلاقی و عنکبوت‌های شلاقی و همچنین انتقال اسپرم در طی فرایند جفت‌گیری در عنکبوت‌ها اشاره کرد.

شکم بخش دوم بدن است که بخش هاضمه‌ای، جنسی و تنفسی محسوب گشته و در مقایسه با سر‌ـ سینه، قابلیت اتساع فراوانی دارد؛ این ویژگی، در هنگام باروری و یا تغذیه، نمود بارزتری پیدا می‌کند. در سطح زیرین شکم، ساختارهای متعددی از جمله ساختارهای تنفسی که ممکن است از نوع شش‌های کتابی، سیستم نایی و یا ترکیبی از هر دو باشند قرار دارند. برخی عنکبوتیان کوچک جثه، مثل  دم شلاقی­های کوچک و بسیاری از کنه‌ها به‌کلی فاقد ساختارهای تنفسی بوده و مبادله‌ی گاز را از طریق کوتیکول خود انجام می‌دهند. در بخش انتهایی شکم در عنکبوت‌ها، تارریس‌ها وجود دارند که حاوی مجاری انتقال دهنده‌ی ابریشم می‌باشند. این مجاری از سویی به غدد تولید ابریشم و از سویی دیگر به منافذ ریز نوک تارریس‌ها منتهی می‌گردند. همچنین، در سطح زیرین شکم عقرب‌ها ساختارهای حسی شانه مانندی به‌نام «پکتین» وجود دارند که جانور را در شناخت محیط اطراف یاری می‌کنند؛ در جنس نر پکتین ها بلندتر بوده که جانور را در پیدا کردن جفت یاری می رسانند. اندامی مشابه در رتیل‌ها نیز وجود دارد که ظاهری بادبزنی شکل داشته و به آن «اندام راکوئت» گویند که تا حدودی نقش مشابه پکتین ها در عقرب ها را ایفا می کنند (البته اندام های راکوئت در سطح زیرین جفت چهارم پاها واقع شده اند). برخی عنکبوتیان دارای ساختاری به‌نام «تلسون» هستند که از بند مقعدی آن‌ها نشأت گرفته است؛ این اندام در عقرب‌ها به حالت نیش و در برخی گروه‌های دیگر مثل  دم شلاقی ها فرم تاژک مانند پیدا کرده است.بسته به گروه های متفاوت، دو شکلی جنسی می تواند وجود داشته باشد یا نداشته باشد. در صورت وجود، می­تواند به صورت جثه­ بزرگتر و ظاهر تنومندتر جانور ماده، تنوع رنگی بیشتر فرد نر و یا تفاوت در برخی اندام های خاص مثل پدی پالپ ها نمود پیدا کند.

طرح توجیهی عنکبوت،پرورش عنکبوت ،روش تکثیر عنکبوت ،سم عنکبوت ،تولید سم عنکبوت ،سمی ترین عنکبوت ،پادزهر ،محل زندگی عنکبوت ،شکار عنکبوت ،گونه های عنکبوت ،روغن عنکبوت ،فروش زهر عنکبوت ،پادزهر عنکبوت گزیدگی،انواع عنکبوت ،سرمایه گذاری عنکبوت ،بچه زایی عنکبوت ،آنتی دات،قیمت زهر عنکبوت ،09198000513

ابریشم:

تنها عنکبوت‌ها نیستند که توانایی تولید ابریشم دارند. این ویژگی جالب در شبه‌عقرب‌ها و برخی کنه‌سانان هم دیده می­شود. تمامی عنکبوت‌ها قادر به تولید ابریشم هستند، ولی همه‌ی آن‌ها از آن به یک نحو بهره نمی‌جویند. عنکبوت‌های ابتدایی‌تر عموماً از ابریشم خود برای پوشاندن تونل‌های زیرزمینی‌شان استفاده می‌کنند، در حالی که عنکبوت‌های پیشرفته گامی فراتر رفته و از آن در فرایندهایی مثل تسخیر شکار و ساخت تور نیز استفاده می‌کنند. غدد تولید ابریشم در عنکبوت‌ها در شکم قرار گرفته‌اند و به‌وسیله‌ی تارریس‌ها با محیط بیرون در ارتباط هستند. در شبه‌عقرب‌ها، این غدد در سرسینه واقع شده و مجاری آن‌ها بر روی کلیسرها باز می‌شود. این جانوران از ابریشم خود برای پوشاندن حفرات مخصوص جلداندازی، تخم‌گذاری و زمستان­ خوابی استفاده می‌کنند. در کنه‌سانان، عموماً مجاری ابریشم در پالپ‌ها واقع شده‌اند. این جانوران به مانند عنکبوت‌ها، از ابریشم خود برای مصارف مختلفی مثل تسخیر شکار، ساخت پناهگاه و ساخت اتاقک‌های جلداندازی استفاده می‌کنند.

تولید زهر عنکبوت ها:

زهر عنکبوتیان را عموماً به دو گروه «عصب‌گرا» (Neurotoxic) و «سلول‌گرا» (Cytotoxic) تقسیم می‌کنند. زهرهای عصب‌گرا به‌طور عمده با ایجاد اختلال در سیستم عصبی جانور گزیده شده تأثیر خود را به جای می‌گذارند. زهر اکثر عنکبوت‌ها غالبا از این نوع تشکیل شده است؛ از عنکبوت‌هایی که نوع مخربی از این نوع زهر برای انسان را دارا می‌باشند می‌توان به عنکبوت‌های بیوه (جنس Latrodectus) اشاره نمود که تا کنون پنج گونه از آن‌ها از ایران گزارش شده‌اند. با این که زهر این عنکبوت‌ها برای انسان به شدت قوی است (در برخی گونه‌ها قدرت زهر 15 برابر قوی‌تر از مار زنگی پشت نقره‌ای گزارش شده است)، به علت کوچک بودن کلیسرها و کم بودن مقدار زهر تزریقی، فقط کم‌تر از یک درصد افراد گزیده شده ممکن است جان خود را از دست بدهند. در مقابل، زهرهای سلول‌گرا موجب نکروز قسمت گزیده شده می‌شوند. نکروز وضیعتی است که مجموعه‌ای از سلول‌ها و بافت‌های قسمت گزیده شده از بین رفته و مقدمات بروز عفونت‌های باکتریایی فراهم می‌شود. گزش‌های سلول‌گرا دوره‌ی درمان طولانی‌تری داشته و 15 درصد آن‌ها گزش‌هایی جدی هستند. از عنکبوت‌هایی که زهر سلول‌گرا دارند می‌توان به عنکبوت‌های منزوی (جنس Loxosceles) اشاره کرد که دو گونه از آن‌ها از ایران گزارش شده است.

آموزش پرورش و تکثیر عنکبوت,spider farm,

09198000513آنتی داتانواع عنکبوتبچه زایی عنکبوتپادزهرپادزهر عنکبوت گزیدگیپرورش عنکبوتتولید سم عنکبوتروش تکثیر عنکبوتروغن عنکبوتسرمایه گذاری عنکبوتسم عنکبوتسمی ترین عنکبوتشکار عنکبوتطرح توجیهی عنکبوتفروش زهر عنکبوتقیمت زهر عنکبوتگونه های عنکبوتمحل زندگی عنکبوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!